Mondo stängt från 2021-01-07

Mondo är stängt från 2021-01-07 och går endast att nå för den arkiverande personalen på de institutioner och avdelningar som anmält önskemål om det.

Arkiverande personal behöver använda VPN för att nå Mondo.

För frågor

Student:

Om du söker handlingar kontaktar du den institution det gäller.

Personal:

Kontakta administrationen på din institution.

Vill du få information om planerade underhåll och driftstörningar på IT-tjänster direkt till din inbox?
Anmäl dig till vår e-postlista redan idag!


Viktiga länkar

Driftinformation

Driftinformation Twitter

Kontaktuppgifter

Driftinformation

Mondo is closed from 2021-01-07

Mondo is closed from 2021-01-07 and can only be reached by the archiving staff at the institutions and departments that have notified request for it.

Archiving staff need to use VPN to reach Mondo.

For questions

Student:

If you are looking for documents, contact the department in question.

Staff:

Contact the administration at your department.


Important links

System status information

System status information Twitter

Contact info

Status information