Mondo är stängt

Mondo är enligt tidigare information stängt.

För frågor

Student:

Om du söker handlingar kontaktar du den institution det gäller.

Personal:

Kontakta administrationen på din institution.

Vill du få information om planerade underhåll och driftstörningar på IT-tjänster direkt till din inbox?
Anmäl dig till vår e-postlista redan idag!


Viktiga länkar

Driftinformation

Driftinformation Twitter

Kontaktuppgifter

Driftinformation

Mondo is closed

Mondo is according to previous information closed.

For questions

Student:

If you are looking for documents, contact the department in question.

Staff:

Contact the administration at your department.


Important links

System status information

System status information Twitter

Contact info

Status information